Adres

ul. Igołomska 60
32-998 Kraków
NIP: 677- 24-18-659

KRS

SAD REJONOWY KRAKÓW ŚRODMIEŚCIE WYDZIAŁ XI
KRS 0000674041
Kapitał Zakładowy 120.000